Zbuchalski Stanisław

 


Lp.: 88

Nr kwa­tery: I — 5 — 07

Data urodzenia: 26 lip­ca 1929

Data zgonu: 13 październi­ka 1984


Data odnowienia grobu: 2020


  

Dodaj komentarz