Zieleniewska Józefa

 


Lp.: 804

Nr kwa­tery: IV — 13 — 12

Data urodzenia: 15 listopa­da 1900

Data zgonu: 12 kwiet­nia 1983


Data odnowienia grobu: 2035


  

Dodaj komentarz