Różycka Teresa

 


Lp.: 926 B

Nr kwa­tery: IV — 26 — 02 B

Data urodzenia: 8 październi­ka 1921

Data zgonu: 13 październi­ka 2013


Data odnowienia grobu: 2033


  

Dodaj komentarz