Stańczyk Stefania

 


Lp.: 827 A

Nr kwa­tery: IV — 15 — 09 A

Data urodzenia: 29 czer­w­ca 1920

Data zgonu: 5 październi­ka 2013


Data odnowienia grobu: 2035


  

Dodaj komentarz