Słomiany Franciszka

 


Lp.: 794 A

Nr kwa­tery: IV — 13 — 02 A

Data urodzenia: 19 lutego 1895

Data zgonu: 28 październi­ka 1969


Data odnowienia grobu: 2032


  

Dodaj komentarz