Szeszko Bolesław

 


Lp.: 820 C

Nr kwa­tery: IV — 15 — 02 C

Data urodzenia: 20 listopa­da 1924

Data zgonu: 30 grud­nia 2007


Data odnowienia grobu: 2032


  

Dodaj komentarz